[chatbot]

szkolenia dla firm

Opis szkolenia 

 

Dzięki szkoleniu przedsiębiorca i pracownik pozna wszystkie potrzebne funkcje Excela. Uczestnicy pracują na swoich komputerach a gotowe rozwiązania mogą od razu zastosować w pracy.

Indywidualne podejście do każdego uczestnika, miła atmosfera i excelowe skróty pozwalają wyjść ze szkolenia nauczonym.

 

Typ szkolenia

Online / w firmie

Czas trwania

16H

Ilość spotkań

8

Skontaktuj się z nami by uzyskać ofertę​

  •  

Kontroling

  • Skup się na rozwoju swojego biznesu a nam powierz przygotowanie firmowych raportów. Zrobimy dla Ciebie i Twojej firmy budżet, rachunek przepływów pieniężnych, zanalizujemy należności, zobowiązania i obliczymy opłacalność inwestycji

Księgowość

  • Prowadzenie działalności gospodarczej jest obwarowane szeregiem regulacji i przepisów. Nie martw się o dobrze sporządzony bilans, rachunek zysków i strat oraz podsumowanie należności i zobowiązań. Dostosujemy raport do Twoich potrzeb, szyty na miarę Twojej firmy
 

Zarząd

  • Dobre decyzje są oparte o jasno przekazane informacje. Optymalizacja obciążeń, propozycja rozwiązań i przygotowanie prezentacji spoczywa na naszych ramionach. Jak wygląda sprzedaż? Jak zminimalizować koszty? Zyskaj tyle ile możesz, wdróż nowe pomysły dzięki rzetelnie przygotowanym danym

Sprzedaż

  • Wskażemy przychody Twojej firmy, uwzględnimy płaszczyznę marży i rentowności. Ocenimy mocne i słabe strony działalności przedsiębiorstwa, a także istotne zagrożenia i największe szanse. Sporządzimy dla Ciebie analizę przychodów ze sprzedaży i prognozę wyników
 

HR

  • Zatrudnianie nowych pracowników kosztuje. Dlatego każde przedsiębiorstwo potrzebuje raportów podsumowujących. Obliczmy płynność kadr, rozliczmy delegację krajową i zagraniczną, wycenimy poszczególne zadania i ułatwimy pracę zespołu tworząc szablony Excel
Scroll to Top